În funcţie de gradul de dependenţă, bolnavul poate fi:

a) total dependent - pacientul care nu poate îndeplini trei sau mai multe activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi are nevoie de îngrijire medicală;


b) parţial dependent - pacientul care nu poate îndeplini cel puţin două activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi din cauza stării de sănătate are nevoie de îngrijire medicală;


c) independent - pacientul care îndeplineşte activităţile zilnice de bază fără ajutorul altei persoane dar care, datorită afecţiunii cronice acute, necesită următoarele servicii de îngrijire medicală la domiciliu: îngrijirea stomelor, îngrijirea canulei traheale, îngrijirea plăgii postoperatorii şi tratament parenteral.
021 310.33.50 sau click aici
penru a ne contacta online
 

Scopul nostru este acela de a asigura asistenta medicala profesionala la domiciliul pacientului, conform unui plan de ingrijire, adaptat fiecarui pacient in parte. Totodata ne propunem sa oferim informatii si asistenta familiei, pentru a asigura cele mai bune ingrijiri, in cele mai bune conditii.

  CUM PUTETI BENEFICIA DE SERVICII MEDICALE DE  INGRIJIRI LA DOMICILIU

   

  A. Servicii medicale decontate din Fondul de Aigurari sociale de sanatate
  1. Ingrijirile efectuate prin Casa de Asigurari se fac in limita fondurilor alocate de catre aceasta

  2. Un asigurat (pacient), are dreptul la 90 zile/an de ingrijiri medicale la domiciliu, in una sau mai multe etape

  3. Pacientul trebuie sa fie externat din Spital, iar la externare sa primeasca din partea medicului specialist o recomandare de ingrijiri medicale la domiciliu, care sa contina, durata ingrijirii, ritmicitatea si serviciile medicale

  4. Pentru pacientii cu afectiuni neurologice si oncologice, internarea nu este obligatorie, putand beneficia de recomandarea medicului specialist din Ambulatoriul (policlinica) de specialitate

  5. Pentru aprobare din partea Casei de Asigurari, pacientul trebuie sa detina urmatoarele acte: 1)Recomandare de la medicul specialist; 2)Bilet de iesire din spital ; 3)Cerere catre Casa de Asigurari; 4)Dovada calitatii de asigurat; 5)Act de identitate

  6. Serviciile de ingrijire la domiciliu incep cu o zi dupa aprobarea cererii depusa la Casa de Asigurari de catre pacient/ apartinatori.

  B. Program de ingrijiri medicale la domiciliu cu plata serviciilor, care sunt aceleasi cu cele decontate prin Casa de Asigurari de Sanatate

Web Design by LOGICON WEBLINE